Startsida/För vårdgivare/Hälsoundersökning av nyanlända

Anmälan om hälsoundersökning av nyanlända

Blanketter för anmälan om hälsoundersökning av nyanlända.

Dessa blanketter används när kommunen eller ett ungdomsboende ska meddela Asyl- och Flyktinghälsovården om nyanlända personer som ska hälsoundersökas av.

Blanketter

Blankett gällande flykting

Blankett gällande minderårig

Informationsmaterial - asylsökande

* Broschyr A5  "Asylsökande - sjukvård och tandvård"

Målgrupp: personal på asylboende
Innehåll: Kan användas som en mindre uppslagsbok för det som rör hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor och rättigheter för asylsökande
Språk: svenska

>> Broschyr Asylökande - sjukvård och tandvård

* Affisch A3 "När du behöver vård - When you need Health Care"

Målgrupp: asylsökande
Innehåll: Basfakta om hur man söker vård
Språk: svenska och engelska

>> Affisch När du behöver vård - When you need Health Care"