Ledningsgrupper för Case Management

Två typer av ledningsgrupper ser till att modellen fungerar och efterlevs. Chefer på olika nivåer samlas med uppgift att forma och verkställa beslut kring CM funktionen.

Länsgemensam ledningsgrupp

Detta är en länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar.

Psykisk hälsa är en liten grupp som vidarebefordrar ärenden kring CM till en beredningsgrupp, från den operativa ledningsgruppen för CM.


Operativa ledningsgrupper

består av chefer med arbetsledarskap för CM.

Operativa ledningsgrupper finns för psykiatri och socialtjänst i följande geografiska områden, se avtal nedan.