Verktygslåda för CM

Här finns manualer och blanketter som CM-personen använder sig av.

CM-personen har sina professionella och medmänskliga verktyg att använda och ta till i relationen med klienten. Här samlar vi de formella verktyg som behövs för uppdraget.

I sin utbildning har CM fått kunskap om hur manualerna ska användas för att metoden Integrerad Psykiatri ska vara evidensbaserad.

CMR, Case Managment och resursgruppsarbete, Version 3 – finns att ha som stöd i arbetet för CM.


Informationsmaterial (bildspel) att användas för spridning av information om CM (ppt).

Modellen för CM kvalitetssäkras inom tre områden: resultat, process och struktur.

I resultatdelen granskas klientens upplevelse av sitt liv. Mätningen sker när klienten får en CM och därefter var 12:e månad och när CM avslutar sitt uppdrag. Resultatmätningsblanketten används.

I processdelen granskas hur CM upplever det organisatoriska stödet och i vilken grad man använder sig av metoden Integrerad Psykiatri med Resursgrupp i sitt arbete. Den första mätningen görs ett år efter den första interventionen för respektive klient. Här används blanketten Programtrohet för CM och Upplevt stöd för CM.

I strukturdelen granskas operativa ledningsgruppens arbete varje höst genom de protokoll som är förda.