Startsida/För vårdgivare/Demensprogram

Demensprogram

Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län.

Demensprogramet har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelser och landstingsstyrelse i Kalmar län. Syftet är att personer med demenssjukdomar ska ha tillgång till en god och jämlik omsorg och vård oavsett var man bor i Kalmar län.

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattningen, orienteringsförmågan påverkas negativt och personen kan även uppleva oro och nedstämdhet. Demens är inget naturligt åldrande.

Det är viktigt att få en demensdiagnos tidigt för att kunna bromsa sjukdomens utveckling och ge den sjuka och dess närstående ett så bra liv som möjligt.

Varje hälsocentral har en demenssjuksköterska som tillsammans med läkaren utreder om personen har en demenssjukdom. Även andra yrkeskategorier deltar vid behov i utredningen.

Länk till hälsocentraler i Kalmar län för rådgivning och eventuell utredning

Omsorgs och vårdprogram och bilagor för personer med demenssjukdomar i Kalmar län: