Startsida/För vårdgivare/Diagnostiskt centrum

Diagnostiskt centrum

Diagnostiskt centrum arbetar länsövergripande och innefattar verksamhetsområdena:

Totalt är vi ca 240 anställda, som årligen utför 5 miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vi medverkar i kliniska ronder, kompetensutveckling av vårdpersonal, kvalitetssäkring och patientsäkerhetsarbete.

Diagnostiskt centrum fungerar också som vetenskapligt kompetenscentrum. Vi är aktiva inom flera forskningsområden och erbjuder både analytiskt stöd och handledarkompetens vid forskning och utveckling som pågår inom de medicinska verksamheterna.

Information till privata vårdgivare och primärvård

I vårt informationsmaterial "Information till nya vårdgivare" finns uppgifter på kontaktpersoner, information om provtransportväskor och transporter samt länk till provtagningsanvisningar.