Klinisk patologi

Klinisk patologi är en länsspecialitet med patologilaboratorie, cytologilaboratorie med punktionsmottagning samt bårhus och obduktionsverksamhet.

Laboratoriet har sin verksamhet på Länssjukhuset i Kalmar där vi även har vår punktionsmottagning.
Våra bårhus finns på sjukhusen i Kalmar och Västervik. Obduktioner utför vi på Länssjukhuset i Kalmar.