Biobankscentrum

Biobankscentrum har till uppgift att samordna alla biobanker i länet samt att utgöra stöd i biobanksfrågor, bl.a. genom att ge information om biobankslagen och biobanksmaterials användning till enskilda provgivare, sjukvårdspersonal, forskare och allmänhet.

Centrat skall betjäna alla intressenter av biobankslagen; främst Landstinget i Kalmar län med andra vårdgivare, läkemedelsföretag samt press och allmänhet.

För handläggning av ansökningar/avtal och övrig administration inom lokalt biobankscentrum svarar biobankssamordnare Lena Lundström.

I biobankssamordnarens uppgifter ingår bl.a. att:

  • Föra register över biobanker/provsamlingar.
  • Verka för samordnade rutiner inom biobanksområdet.
  • Vara kontaktperson mellan sjukvård, universitet och läkemedelsföretag.
  • Vara kunskapsresurs och kunna besvara frågor.
  • Vara länk mellan regionala/lokala verksamheten och det nationella biobanksrådet.
  • Vara huvudmannens/männens kontaktlänk mot Socialstyrelsen.

Beträffande ärendegång och dokument vid önskemål om tillgång till befintliga prover eller nyinsamlade prover inom Landstinget i Kalmar län se PM Tillgång till prover Landstinget i Kalmar län