För forskare om biobank

Tillstånd enligt biobankslagen krävs alltid vid studier och forskning som omfattar prover av celler och vävnader (även om proverna inte sparas). Vilka dokument som krävs utöver ansökan, etikansökan och etikgodkännande varierar bland annat utifrån form för tillgång till prover och huvudmannaskap.

Landstinget i Kalmar län använder nationella rådets utarbeta riktlinjer och dokument enligt regionala handledningar för kvalitetsarbete och andra rutiner i handledningar och instruktioner fastställda av Regionala biobanksrådet.

Läs mer om lokala rutiner i PM Tillgång till prover - Landstinget i Kalmar län