Vårdpersonal undersöker hjärtat på patient.

Fysiologiska kliniken

Fysiologiska kliniken är indelad i tre olika sektioner, klinisk fysiologisk avdelning, nuklearmedicinsk avdelning samt en neurofysiologisk avdelning. Remiss hit krävs och skrivs i cosmic.

Rutiner och riktlinjer

 • Ang. vilo EKG och akut lungscintigrafi

  Vilo EKG

  Vi tar emot patienter för EKG-tagning alla vardagar 09.00-16.00 utan tidsbeställning (lunchstängt: kl. 11.30-12.00).

  Akut lungscintigrafi

  För att kunna planera in undersökningen i dagens schema, måste vi veta detta senast kl. 11:30 måndag-fredag.

 • Information om våra undersökningar
 • Strålskydd, att tänka på för vårdpersonalen

  Kortfattad beskrivning av nukleärmedicinsk teknik

  Vid nukleärmedicinska undersökningar används huvudsakligen en s.k. gammakamera, för att registrera gammastrålning. Denna strålning kommer från ett radioaktivt ämne. Vanligtvis technetium (Tc-99m), som är den dominerande radionukliden vid de flesta nukleärmedicinska diagnosmetoderna. Strålningens energi och ämnets halveringstid är sådan att ämnet lämpar sig för gammakameran och att injicera på människa.

  Det finns färdiga kit för olika undersökningar (organ, funktioner) att köpa. Dessa är avsedda att märka med Tc-99m.

  Beroende på vilken undersökning som skall göras kommer patienten att få en dos av lämplig lösning, vanligtvis i.v. injektion. Lösningen kommer att anrikas i det organ man avser undersöka t ex. skelettet. När så har skett kan man med gammakamerans hjälp registrera var och hur aktiviteten har fördelat sig. Med dator och speciella program kan man sedan få bilder, funktion, tomografiska snitt, 3-d studier etc.

  Att tänka på för vårdpersonalen

  Undvik att sitta längre stunder alldeles intill patienten dygnet efter injektionen av det radioaktiva ämnet. Strålningen avtar väldigt snabbt med ett ökat avstånd.

  Personal som inte utsätter sig för strålning varje dag behöver inte iaktta några särskilda försiktighetsåtgärder.

  Om patienten är gravid eller ammande

  Den som får radiojodbehandling informeras särskilt, eftersom de får I-131 i terapeutiska doser.

  Annars finns inga speciella förhållningsorder mer än att de flesta preparat utsöndras via njurarna, varför det är lämpligt att patienten dricker mer än vanligt och går på toaletten oftare dygnet efter undersökningen.

 • Väntetider

Kontakt

 • Om oss

  Om oss

  Fysiologiska kliniken är indelad i tre olika sektioner, klinisk fysiologiska avdelning, nuklearmedicinsk avdelning samt en neurofysiologisk avdelning.

  Vi är en länsspecialitet som bedriver patientbunden diagnostik där vi bedömer funktion och eventuella funktionsrubbningar inom olika organsystem.

  Våra undersökningar är oftast tidsbeställda, men vi utför också ett stort antal akuta. Remiss hit krävs och skrivs i cosmic.

  Kliniken har god tillgänglighet och arbetar aktivt med förbättrings- och kvalitetsarbete.

  Prenumerera på våra nyheter

 • Kontaktuppgifter
  Medicinsk chef  
  Lars Brudin  
  Avdelningschef  
  Christina Welander Gunnarsson  
  Verksamhetschef  
  Annkristin Svensbergh   
  Postadress  Besöksadress
  Fysiologiska kliniken
  Länssjukhuset
  391 85 Kalmar
   Hus 15, plan 3
  Telefonnummer  Faxnummer

   0480-81670

  Telefontid: kl. 07:30-08:30, kl. 12:30-14:00

    0480-44 82 19