Patientnära analys - PNA

Med patientnära analyser avses provtagning och biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten av vårdpersonal.

Kontrollblad:

  1. Glukos 201+
  2. Hb 201+
  3. Urinanalyser
  4. Afinion CRP
  5. QuickRead go, CRP
  6. Afinion HbA1c
  7. DCA Vantage HbA1c
  8.  

Kontaktpersoner PNA

Johannes Salim
Klinisk kemi, Kalmar
0480-81041

Ingvor Kasselstrand
Klinisk kemi, Västervik
0490-86711

Jelena Kulander
Klinisk kemi, Oskarshamn
0491-782331

Cecilia Leitet
Klinisk mikrobiologi
0480-81441

Anne-Sofie Adolfsson
Primärvården
0492-17625