Klinisk kemi och transfusionsmedicin Kalmar

Telefon: 0480-811 26
Besöksadress: Hus 19 Plan 3, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Klinisk kemi Kalmar

Verksamheten är ackrediterad med ett brett analyssortiment med service dygnet runt.

Vi står även till tjänst med konsultationer om val av analyser och tolkningar i medicinska utredningar.
För patientnära analyser på avdelningar och mottagningar har vi en särskild kontaktgrupp som bistår i frågor kring val av utrustning,utförande av provtagning och analyser mm.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Klinisk kemi, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar