Klinisk kemi och transfusionsmedicin Oskarshamn

Telefon: 0491-782 331
Besöksadress: Rösvägen 1, Oskarshamn

Klinisk kemi Oskarshamn

Verksamheten är ackrediterad med ett brett analyssortiment med service dygnet runt, samt en provtagningsenhet öppen vardagar.


Vi står även till tjänst med konsultationer om val av analyser och tolkningar i medicinska utredningar.
För patientnära analyser på avdelningar och mottagningar har vi en särskild kontaktgrupp som bistår i frågor kring val av utrustning, utförande av provtagning och analyser mm.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Länsenhet Klinisk kemi, Oskarshamns sjukhus, Box 701, 572 28 Oskarshamn