Klinisk kemi och transfusionsmedicin Västervik

Telefon: 0490-861 00
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48, Västervik

Klinisk kemi Västervik

Verksamheten är ackrediterad med ett brett analyssortiment med service dygnet runt, samt en provtagningsenhet öppen vardagar Vi står även till tjänst med konsultationer om val av analyser och tolkningar i medicinska utredningar.

För patientnära analyser på avdelningar och mottagningar har vi en särskild kontaktgrupp som bistår i frågor kring val av utrustning, utförande av provtagning och analyser mm.

Öppettider: Dygnet runt

Postadress: Klinisk kemi och , transfusionsmedicin, Länssjukhuset , 593 81 Västervik