Ackreditering

Klinisk mikrobiologi är en, av SWEDAC, ackrediterad verksamhet. Laboratoriet är tillsammans med Klinisk kemi och Transfusionsmedicin ackrediterad enligt ISO/IEC 17025-standarden.

Kvalitetspolicy

Verksamheten ska kännetecknas av

  • professionellt arbete med hög kvalitet och service anpassad till sjukvårdens behov
  • att all personal är förtrogen med kvalitetssystemet och följer dess policy och rutiner
  • att den uppfyller kraven i ISO/IEC 17025.

Kvalitetssäkring

Vi deltar i kvalitetssäkringsprogram från  bl.a. Equalis, UkNeqas och QCMD.