Mikrobiologiska laboratoriet

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Telefon: 0480-814 41
Besöksadress: Hus 17, plan 4, Lasarettsvägen 1, Kalmar

Mikrobiologiska laboratoriet

Mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset i Kalmar är en medicinsk servicedisciplin som bedriver en länsövergripande verksamhet omfattande bakteriologisk, virologisk, immunologisk och mykologisk analysverksamhet.


Mikrobiologiska laboratoriet deltar i omfattande externa nationella och internationella kvalitetssäkringsprogram. Dessutom utförs fortlöpande intern kontrollverksamhet av instrument och metoder för att garantera en hög analyskvalitet.

Telefontid: Måndag-Fredag 08:00-17:00, Lördag-Söndag 10:00-12:00

Öppettider: Måndag-Fredag 08:00-17:00, Lördag-Söndag 08:00-12:00

Postadress: Mikrobiologi och vårdhygien, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar