DC-nytt från Klinisk Mikrobiologi

Förändrad dermatofytdiagnostik

På mikrobiologiska laboratoriet har vi nu infört PCR-diagnostik för detektion av dermatofyter. PCR har visat sig vara känsligare än odling och dessutom avsevärt snabbare. Metoden är utvecklad för att kunna identifiera alla dermatofytarter. Fortsättningsvis kommer material från fötter (naglar och hud) analyseras med enbart PCR. Material från andra lokalisationer kommer dock fortsättningsvis även att odlas då andra svamparter kan förväntas förekomma. Svar på PCR-analysen ges inom en vecka. Då diagnostik i många fall kommer att utföras med två metoder önskar vi att provmaterialet inkommer i två separata rör (se provtagningsanvisningarna).

/Marcus Johansson, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi