DC-nytt från Klinisk Mikrobiologi 2017-01-25

Ny metod för reumatoid faktor

Med start 26/1 kommer vi på mikrobiologiska laboratoriet att analysera reumatoid faktor på analysinstrumentet Phadia 250 istället för med partikelagglutination. Metoderna uppvisar huvudsakligen god överensstämmelse.

Under vår utvärdering noterades dock att antalet starkt positiva (≥3x cutoff) möjligen kan bli något färre med Phadia vilket medför att antalet klassifikationspoäng (enligt EULAR och ACR) som analysen ger upphov till kan minska. Sammantaget anses dock förändringen föranleda en stabilare och säkrare diagnostik av reumatoid faktor.

Marcus Johansson, Specialistläkare Klinisk Mikrobiologi