DC-nytt från Klinisk Mikrobiologi

Information om Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma uppträder i epidemier med några års mellanrum och vi ser denna höst en kraftig ökning av antalet fall, se statistik. En ökning av antalet mycoplasma pneumoniae-fall ses också i andra delar av landet. Av dem som smittas utvecklar endast en mindre del pneumoni. De flesta får en ibland långdragen bronkit. Spontanläkningen är hög och antibiotika rekommenderas inte vid okomplicerad bronkit. Man behöver oftast inte söka etiologin vid bronkit.

I allvarligare fall som vid t.ex. pneumoni-misstanke kan analysen "Mycoplasma pneumoniae (PCR)" beställas på svalgprov taget med Copan eSwab regular, rosa kork. Svar erhålls inom två vardagar efter att provet har nått laboratoriet.

Observera att för analysen "Atypisk pneumoni (PCR)" där också Legionella pneumophila, Chlamydophila pneumoniae och Chlamydophila psittaci detekteras krävs prov från nedre luftvägar och den är anpassad i första hand för slutenvårdspatienter.

 

Annika Carlsson Wistedt, Klinisk Mikrobiologi

Per-Åke Jarnheimer Olsson, Strama Kalmar