DC-nytt från Klinisk Mikrobiologi 2016-11-25

Förändrad diagnostik på mikrobiologen avseende dermatofyter

Alla prover med dermatofytfrågeställning kommer framöver att undersökas med PCR enbart. Detta grundas på att denna metod är avsevärt känsligare än odling utan att specificiteten påverkas negativt.

OBSERVERA att det nu endast krävs ett rör med material för dermatofytdiagnostik mot tidigare två. Möjligheten att odla material för att kunna detektera svampar av andra arter (ffa jästsvamp) kommer finnas kvar. Om diagnostik avseende såväl dermatofyter (PCR) som odling önskas beställs dessa som två separata undersökningar (dermatofytdiagnostik och svampodling). Kontakta gärna mikrobiologiska laboratoriet (0480-814 41) för mer information.

Med vänliga hälsningar
Marcus Johansson, specialistläkare Klinisk Mikrobiologi