DC-nytt från Klinisk Mikrobiologi

Förenklad urinodlingsmetodik. Utvidgad urinodling inte längre beställningsbar i Cosmic

Vår standardmetod för urinodling innebär detektion av alla vanliga och de allra flesta ovanliga bakteriella orsaker till urinvägsinfektion med god känslighet inklusive GBS (Streptococcus agalactiae). Chlamydia trachomatis och gonorré detekteras däremot INTE. PCR för Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae rekommenderas därför vid urinvägssymptom men negativ urinodling hos sexuellt aktiva män och kvinnor. Haemophilus influenzae ger luftvägsinfektioner men kan mycket ovanligt (hos mindre än en promille av urinodlade) istället ge urinvägsinfektion. Den kan vanligen INTE detekteras i urinodling. Kontakta laboratoriet om specifik odling för Haemophilus önskas.

Precis som tidigare kommer vissa provtyper (nefrostomi, blåspunktion) att leda till en högre ambitionsnivå vid detektion av urinvägspatogener och därmed också längre odlingstid.

Annika Wistedt
Karolina Näslund