Diagnostik av Varicella zoster införd på Klinisk Mikrobiologi

Sedan den 15/5 utförs diagnostik av Varicella zostervirus (VZV) av Klinisk mikrobiologi på länssjukhuset i Kalmar.

Tidigare har prover med denna frågeställning skickats vidare till externt laboratorium. Analys avseende VZV utförs på likvorprover och på samtliga sekretprover med herpesfrågeställning med undantag för de med genitalt eller oralt ursprung om inte detta önskas specifikt. Proverna tas på samma sätt som tidigare.

I samband med detta byter vi även PCR-metod för diagnostik av herpesvirus typ 1 och 2. Med den nya metoden anser vi oss säkrare kunna särskilja HSV 1 från HSV 2, vilket tidigare varit ett problem.

Eventuella frågor kring diagnostiken besvaras på 0480-814 41.