Resultat och statistik

Mikrobiologiska laboratoriet presenterar statistik över Mykoplasmadiagnostik samt över resistensläget i Kalmar län löpande under året.

Här kan du ta del av de rapporter som det mikrobiologiska laboratoriet publicerar löpande under året. Statistik över mykoplasmadiagnostik uppdateras varje månad medan resistensläges-rapporter publiceras 2 gånger per år.

Fördjupad information gällande influensaläget samt RSV finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterat:

Mykoplasmadiagnostik 2017-03-03

Resistensläget i Kalmar län 2017-03-03