Epidemiologi luftvägsinfektioner

Statistik för Mykoplasma pneumoniae PCR-diagnostik för Kalmar län. Uppdateras varje månad.

Mykoplasma PCR 2017

Mykoplasma PCR 2016

Mykoplasma PCR 2015

Statistik från 2001-2014 kan rekvireras från laboratoriet