Epidemiologi luftvägsinfektioner

Statistik för Mykoplasma pneumoniae PCR-diagnostik för Kalmar län. Uppdateras varje månad.

Mykoplasma PCR 2016

Mykoplasma PCR 2015

Mykoplasma PCR 2014

Statistik från 2001-2013 kan rekvireras från laboratoriet