Resistensläget i Kalmar län

Resistensläget i Kalmar län redovisas två gånger per år.