Resurser på Internet

Regionalt biobankscentrum

Ett regionalt serviceorgan för alla verksamheter berörda av biobankslagen.

CDC Centers for Disease Control and Prevention

Bakgrundsinformation och epidemiologi för infektionssjukdomar och andra sjukdomar

Culture Collection University of Göteborg

Referenslaboratorium för bakterieidentifiering

Equalis

Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige

BMA-dagen