Startsida/För vårdgivare/Extern åtkomst

Extern åtkomst

Här finns instruktioner för att komma åt landstingets system utanför landstingets IT-miljö. Välj den kategori du tillhör och följ anvisningarna.

Privata specialister

Cosmic via Citrix

Kommun

Landstingsanställda

Externa konsulter

FRISK

 

Legala förutsättningar

Anslutande vårdgivare eller andra parter ansvarar för att samtlig personal, vid åtkomst till landstingets it-system, följer gällande lagstiftning. Tillämpbara lagrum är Patientdatalagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. Även andra lagar och regler kan vara tillämpbara beroende på vilket system och verksamhet som avses.

All användning av landstingets system loggas och dessa loggar kan i efterhand kontrolleras vid misstanke om otillbörlig åtkomst.

En särskild överenskommelse måste tecknas mellan Landstinget i Kalmar län och den privata vårdgivaren som reglerar själva åtkomsten och hur den får utnyttjas