Landstingets IT-stöd för privata vårdgivare

Instruktioner för privata vårdgivare som har samverkansavtal med Landstinget i Kalmar län.

Privata vårdgivare som har samverkansavtal med Landstinget i Kalmar län kan via en programportal skapa en säker anslutning till Landstinget i Kalmar läns nät från Internet och därigenom få åtkomst till vårdrelaterade IT-system.

För att få åtkomst till programportalen krävs att vårdgivaren har ett samverkansavtal med Landstinget i Kalmar län. För att inloggning och användning ska fungera finns också ett antal tekniska förutsättningar som behöver uppfyllas. Dessa förutsättningar specificeras nedan.

Tekniska förutsättningar

1. Operativsystem: Windows 7 / Windows 10

Observera att du behöver vara lokal administratör på datorn för att kunna genomföra nedan installationer och konfigurationer.
Ställ in att datorn aldrig försätts i strömsparläge.

2. Webbläsare: Internet Explorer 10 – 11

Anpassning av säkerhetsinställningar måste göras i Internet Explorer.
Instruktion för säkerhetsinställning

3. Internetanslutning

För en verksamhet med upp till 20 samtidiga användare av Landstingets IT-system rekommenderas minst 10 Mbit/s fri kapacitet och svarstider under 50 ms. Fast internetanslutning rekommenderas.

Testa kapacitet och svarstider (bredbandskollen)

4. Brandväggsinställning

Tjänsten kräver att port 443 är öppen för trafik till och från Landstinget i Kalmar län.

5. Installation av programmet Citrix

Programportalen kräver att man installerar ett Citrix-program på datorn. Programmet heter Citrix Receiver och laddas ned från http://receiver.citrix.com  
Efter nedladdningen installerar man programmet med standardinställningar.

6. E-legitimation SITHS-kort

För att kunna logga in i programportalen måste varje användare ha ett SITHS-kort och en e-legitimation. Kortet tillsammans med personlig pinkod används för identifiering och inloggning.

Instruktion för beställning och installation av certifikat

Mer information om SITHS-kort och aktuell lista med utfärdare

7. Kortläsare

För att kunna läsa SITHS-kortet behövs antingen en inbyggd kortläsare i bärbar dator, tangentbord med kortläsare eller en extern kortläsare som kopplas till datorn.

8. Installation av programmet Net iD

För att kunna använda SITHS-kortet vid inloggning till programportalen måste programmet Net iD installeras. Programmet laddas ner från SITHS-kortutfärdarens hemsida. Installera programmet med standardinställningar.

Testa ditt kort för att se om det fungerar

9. Inloggning i Cosmic via Citrix

För att kunna logga in i Cosmic via Citrix behövs SITHS-kort med korrekt certifikat samt övriga tredjeparts programvaror installerade på datorn.

Instruktion för inloggning i Cosmic via Citrix

10. Diktering i Cosmic

För att kunna diktera i Cosmic via programportalen krävs specifik utrustning och programvara.

Instruktion för installation och användning

11. Etikettskrivare

För att kunna skriva ut etiketter från Cosmic behövs en etikettskrivare kopplad och installerad på den dator etiketterna ska skrivas ut från.

Instruktion för konfiguration och installation