Utbildning och konferens

Utvecklings- och folkhälsoenheten har följande utbildningar/konferenser planerade.

Konferenser

Tillsammans för jämlik hälsa hos barn och unga i Kalmar län. 
En länsövergripande konferens för barns och ungas jämlika hälsa den 30 november 2016 i Oskarshamn. Till inbjudan och anmälan 

Utbildningar

Utbildningar inom kvalitet och patientsäkerhet publiceras kontinuerligt via de Kliniska träningscentren.