Startsida/För vårdgivare/Hälsofrämjande organisation

Hälsofrämjande organisation

Landstinget i Kalmar läns vision är "Hälsolänet – för ett friskare, tryggare och rikare liv" - det vill säga landstinget ska vara ett föredöme för hälsoarbetet i länet.

Sedan 2015 är landstinget medlem som hel organisation i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Målet med arbetet är att driva utvecklingen mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning.

Enligt landstingsplanen 2016-2018 finns ett tydligt fokus på hälsa och hälsofrämjande sjukvård där särskilt prioriterade områden är fysisk aktivitet, tobaksfritt län 2025, jämställd vård och psykisk hälsa. Det hälsofrämjande perspektivet ska genomsyra all verksamhet i alla förvaltningar och bidra till en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården, såväl som god folkhälsa i länet och en mer jämlik och jämställd vård.

Arbetet sker utifrån fyra perspektiv:

Patient – Utveckla hälsofrämjande och förebyggande insatser, t ex patientundervisning vid långvarig sjukdom och insatser för att stötta patienter i en förändring av levnadsvanor.

Befolkning – Bidra med kunskap som stödjer samhällets arbete för befolkningens hälsa, t ex skadeförebyggande arbete.

Medarbetare – Bli förebild för den goda arbetsplatsen.

Styrning och ledning – Använda hälsoorientering som en strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård.

Kopplat till HFS finns ett flertal temagrupper där medarbetare från vårt landsting finns representerade i tobak, fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Den lokala organisationen för arbetet består av en processgrupp där alla förvaltningar finns representerade och som arbetar utifrån landstingsplanens fokusområden.

Presentation av HFS nätverk (ppt, nytt fönster)
Länk till Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (nytt fönster)
Länk till The International HPH Network (nytt fönster)

Motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik. MI används som metod inom framförallt livsstilsområdet i landstinget, för att stimulera till beteendeförändringar.

Utbildningen MI vänder sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvården, som en grund för samtal med patienter om levnadsvanor och ger strategier och verktyg. Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Landstingets kliniska träningscenter erbjuder olika utbildningar till medarberare, utbildningsprogrammet finns här. http://www.ltkalmar.se/forskning-och-forbattring/kvalitet-och-forbattringar/ktc/