Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort.

Alla vuxna individer bör vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 150minuter/ vecka, måttlig intensitet, till exempel rask promenad eller 75minuter/ vecka med hög intensitet. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras 2gånger/ vecka och långvarigt stillasittande bör undvikas.

Källa: FYSS 2016

För vissa grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra. Det är därför särskilt viktigt att dessa grupper får hjälp och stöd att öka sin fysiska aktivitet. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har depression, schizofreni, diabetes, blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller stort bukomfång. 

Källa: kunskapsguiden.se

Till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt särskild uppföljning för att stödja patienten att hålla fast vid beteendeförändringen.

Här kan du söka bland samtliga rekommendationer i riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder: klickbar länk

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/sokiriktlinjerna?filters=levnadsvana|Otillr%c3%a4cklig%20fysisk%20aktivitet&#listing

Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja och samtala med patienter om fysisk aktivitet. Klickbar länk

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/stod-i-arbetet-med-sjukdomsforebyggande-metoder/samtal-om-fysisk-aktivitet

Dokumentation:

Frågeformulär levnadsvanor

Här finner du information om hur fysisk aktivitet dokumenteras och följs upp i Cosmic. (PDF) Hälsovals sida

Rutin:

Här finner du information om hur arbetet med fysisk aktivitet går till