Hälsocentralernas livsstilsmottagningar

På samtliga av länets hälsocentraler finns livsstilsmottagningar som kan ge råd och stöd till förändringar för att nå hälsosammare levnadsvanor.

Arbetet på livsstilsmottagningen bedrivs av ett hälsoteam som består av hälsokoordinatör, tobaksavvänjare, läkare, psykolog, diabetessköterska, astma/KOL-sköterska och hjärt-kärlsköterska.Hälsokoordinatorn är den sammanhållande länken för arbetet tillsammans med övriga i hälsoteamet.

Hälsokoordinatorn kan ge stöd till de som vill förändra sina vanor kring mat, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och stress. Tillsammans görs en hälsoplan utifrån personens behov och förmåga, för att nå sundare levnadsvanor. Hälsokoordinatorn kan utfärda FaR, fysisk aktivitet på recept och hänvisa till FaR-ledare i föreningslivet.

Tobaksavvänjaren kan hjälpa och stödja de som vill sluta med tobak. Varje hälsocentral ska ha minst en utblidad tobaksavvänjare.

Till hälsokoordinatören eller tobaksavvänjaren kan en remiss skickas från läkare eller annan vårdgivare. En egen kontakt kan också tas genom att ringa till hälsocentralen.

Till vår Livsstilsmottagning kan du komma om du vill ändra eller förbättra dina levnadsvanor.

Det är viktigt att du själv är motiverad att göra förändringar
– Vi stöttar dig på vägen!

Hälsocentraler med livsstilsmottagningar

Rutin:Dokument som styr hälsocentralsarbetet