Matvanor

Hur våra matvanor ser ut påverkar risken att drabbas av folksjukdomar som fetma, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancersjukdomar.

Ohälsosamma levnadsvanor är en starkt bidragande orsak till sjukdomsbördan i Sverige. För att stödja hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter med ohälsosamma matvanor.

 

Här kan du söka bland samtliga rekommendationer i riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder:

 

För vissa grupper är ohälsosamma matvanor mer riskfyllda än för andra, och för dessa är det särskilt angeläget med stöd för att äta mer hälsosamt. Exempel på sådana högriskgrupper är personer med övervikt, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, depression eller ångest, schizofreni eller diabetes och personer som har haft en hjärtinfarkt.

Källa:kunskapsguiden.se

Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso-och sjukvårdspersonal kan stödja personer till hälsosammare matvanor:

Dokumentation

Frågeformulär levandsvanor