Tobak

All rökning är förenad med hälsorisker. Minst hälften av dem som rökt länge dör i förtid och rökning förkortar livet med i genomsnitt tio år.

I Sverige röker 11% av kvinnorna och 9% av männen dagligen och 19% av männen snusar respektive 3-4% av kvinnorna,( Folkhälsomyndigheten,2015)

Det finns många olika produkter som innehåller tobak, tex cigaretter, snus, vattenpipstobak och tuggtobak.

Till patienter som använder tobak bör hälso- och sjukvården erbjuda ett kvalificerat rådgivande samtal, men rådgivande samtal och enkla råd kan också hjälpa patienter att sluta använda tobak. Ibland behöver patienter utöver samtal även nikotinersättning eller läkemedel för att lyckas sluta.

Det är extra angeläget att ge högriskgrupper mer hjälp och stöd i att sluta röka såsom exempelvis gravida, personer med blodfettsrubbningar, högt blodtyck, övervikt eller fetma, lungsjukdom, cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, schizofreni och depression.

Källa:kunskapsguiden.se

Hälso-och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter som röker dagligen, oavsett mängd cigaretter.

Här kan du söka bland samtliga rekommendationer i riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer att sluta använda tobak.

Dokumentation

Frågeformulär levnadsvanor

Här finner du information om hur tobaksbruk dokumenteras och följs upp i Cosmic. (PDF) Hälosval

Rutin

Här finner du information om hur arbetet med tobaksavvänjning går till,PDF,typ Expertens bästa råd(rådgivande samtal om tobak, Hannas utbmaterial)

Riktlinje, tobaksfri inför operation,1177.se