Information om hälsoval för vårdgivare

Landstingets uppdrag till vårdenheterna som ingår i Hälsoval Kalmar län innehåller grundläggande principer som att vården ska vara av god medicinsk kvalitet och ha hög tillgänglighet.

Du kan läsa uppdrag/förfrågningsunderlag 2016 med bilagor samt blanketter genom att öppna mapparna nedan. 

>> Här kan du läsa mer om ersättningen.