Riktlinjer för hjälpmedels-förskrivning i Kalmar län

I riktlinjerna anges praktiska rutiner / handläggning kring förskrivning av hjälpmedel.

För att tydliggöra riktlinjerna är de uppdelade i olika kategorier: