Beställ varor, tvätt & hjälpmedel

Beställning och förskrivning av förbrukningsvaror, tekniska hjälpmedel och tvätt från centralförråd, hjälpmedelsförråd, sängförråd och tvätteri.

Beställning och förskrivning görs via Kund- och förskrivarportalen.

En hjälpguide finns i Kund- och förskrivarportalen och nås efter inloggning.

Exempel på beställningar/förskrivningar

  • Förbrukningsmaterial och kostnadsfria förbrukningsartiklar (koffa) från centralförrådet
  • Hjälpmedel (även sängar)
  • Tvätt från landstingets tvätteri

I förskrivningsriktlinjerna anges praktiska rutiner och handläggning för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län.

Avtal tecknas av landstingets upphandlingsenhet.