Pascal

Pascal är ett ordinationsverktyg som används för patienter som har dosförpackade läkemedel. Våren 2012 ersatte Pascal det tidigare systemet e-dos.

I Pascal når du en samlad bild av de ordinationer som gjorts i Pascal, på pappersversioner av dosrecept samt skickade e-recept. Läkare och sjuksköterskor kan logga in i Pascal med sina SITHS-kort.

Den här informationen är anpassad för dig som arbetar i kommun eller på privata vårdenheter. Om du arbetar i Landstinget i Kalmar län så hittar du anpassad information på Landstingets intranät Navet.

Råd för tolkning och hantering – Pascal och nya dosreceptet

Så når du Pascal

Om ni har haft en länk till e-dos från kommunens intranät ska denna styras om så att den går till Pascals webbplats i stället. Om du haft en egen genväg eller favorit så ska du byta ut den till Pascals adress http://www.eordinationpascal.se/.

När du kommit till inloggningssidan så loggar du in med hjälp av ditt SITHS-kort och din identifieringskod.

Support

I varje kommun finns en utsedd kontaktperson för lokal support, i vissa kommuner är det MAS, men det kan också vara systemansvarig. Denna ska hjälpa dig med att reda ut om det är ett lokalt problem eller om ni ska anmäla ärendet till nationell support.