Att använda ordinationsverktyget

Förbered dig genom att ta del av de olika utbildningsmaterial som finns.

Film som visades på informationsträffarna är följande filmer:

  • För förskrivare (film 8)
  • För sjuksköterska om beställningar (film 9).

I Pascal handbok finns olika kapitel där du själv kan välja takten genom att knappa dig fram, du väljer de som berör dig. Om du inte har förskrivningsrätt är det framför allt filmerna 1-4 samt 9-10 som är aktuella.