Bakgrund

Apoteksmarknaden för öppenvårdsapotek omreglerades 2009-2010. Nu 2011-2012 sker samma process med dosapoteken.

Det innebär att Apoteket AB inte längre kommer att vara enda aktör för att tillhandahålla dosförpackade läkemedel.

Från att ha ansvarat för hela kedjan, dvs. dosproduktion, dosreceptregister och användarstöd (e-dos webbapplikation), ändras Apoteket ABs roll. Dosproduktionen konkurrensutsätts och fler aktörer kan bli aktuella. För att det ska bli lika villkor för alla dosaktörer kommer de lokala dosreceptregistren att överföras från Apoteket AB till ett nationellt dosreceptregister hos Apotekens Service AB.

Landstingen har gemensamt beslutat att överta ansvaret att tillhandahålla ett ordinationsverktyg – Pascal (kallas ibland webbapplikation). Pascal ordinationsverktyg erbjuds samtliga användare inom landsting, privata vårdgivare och kommuner.

Detta innebär att från detta datum kommer e-dos inte längre att fungera utan att det är Pascal ordinationsverktyg som man kommer att arbeta i. Tidsplanen för detta har bestämts gemensamt av CeHiS, Inera, Apoteket AB och Apotekens Service AB utifrån ett högt ställt krav på snabbhet från beställarens sida.

Som ett led i den nationella e-hälsostrategin ställs krav på säker inloggning för åtkomst till Pascal. Säker åtkomst innebär krav på att användaren identifieras via HSA-katalogen som är en nationell adresskatalog kopplad till Socialstyrelsens register, och att detta sker med hjälp av digital tjänstelegitimation som i hälso- och sjukvården heter SITHS-kort.