Frågor och svar

Vem vänder jag mig till med frågor om:

Support?

– I varje kommun finns en utsedd kontaktperson som ska hjälpa dig att få support på rätt nivå. Det handlar om att ta reda på om eventuella problem ligger hos IT i din kommun, fel i handhavandet eller om det är felaktigheter i Pascal som ska anmälas till den nationella supporten.

Vem som är kontaktperson i din kommun ska du få information om via ert intranät, eller genom att vända dig till din MAS.

Om du har problem med ditt kort, tappat kod eller dylikt?
– SITHS-korthanteringen i din kommun.

Kan jag fortsätta använda fax, som jag brukar?

Nej, det uppfyller inte säkerhetskraven för informationshantering enligt Patientdatalagen. Fax av dosrecept är endast en reservrutin, för tillfällen då internetuppkoppling eller Pascal ordinationsverktyg inte fungerar. För vissa mindre privata vårdgivare kan det dock vara den enda lösningen just nu.

Faxbeställning av originalförpackning som sköts av kontaktpersoner i vissa kommuner går bra att fortsätta med.

När kommer Pascal att integreras med Cosmic?

Landstinget i Kalmar län arbetar tillsammans med Cambio för att kunna lansera en integration mot Pascal. Detta kräver, förutom ett omfattande arbete hos Cambio, också att vi inför SITHS-kortinloggning i Cosmic under 2012.

Är det inte längre Dosapoteket man ska vända sig till?

Nej, inte med problem i Pascal. Men det är fortfarande Dosapoteket i Malmö som kommer att producera dospåsarna, och det är till dem du skickar meddelanden i Pascal eller till dem du ska ringa om du har frågor kring vart påsarna kommer, eller om du upptäcker något fel i påsarna. Telefonnumret är fortfarande 010-447 84 60.

Blir det ändring av rutiner?

Nej, bara nytt ordinationsverktyg.
Vid inskrivning av patient ska aktuella läkemedelsordinationer kontrolleras i Pascal för att stämma av att uppgifterna blir desamma i Cosmic. Vid utskrivning av patient ska ändringar som gjorts under vårdtiden också göras i Pascal. Gör detta i så god tid som möjligt och ange att ändringaran är akuta. Sjukhuset ansvarar för att skicka med läkemedel så att det räcker till de nya dospåsarna kommer, och att tillsammans med patient eller ansvarig sjuksköterska i kommunen göra upp hur nyinsatta läkemedel som inte dosdispenseras ska hämtas ut.

Hur fungerar det?

Att du kommer in i Pascal, och om du kan ordinera där, styrs av dina uppgifter i HSA-katalogen. Din verksamhetschef har ansvaret för att HSA-katalogen innehåller rätt uppgifter om vilken information du ska ha tillgång till. Detta hanteras i så kallade Medarbetaruppdrag, och om du byter arbetsplats är det viktigt att detta styrs om till din nya vårdenhet, vilket ska skötas av din chef och HSA-administrationen.

Om du finns upplagd på flera vårdenheter kommer du att få välja vilken vårdenhet du ska logga in som. Det är för att det ska gå att följa att du haft en vårdrelation till patienten och förskrivningen ska registreras på rätt enhet.

Varför ser dosreceptet annorlunda ut?

Dosreceptets utseende har ändrats i samband med flytten av information, det är Läkemedeslverket som tagit fram det nya utseendet. Det har en annan layout och det innehåller inte längre information som inte får finnas på en recepthandling, som t ex ansvarig sjuksköterska. Det har fått kritik för att det är svårare att läsa pga den nya layouten och att historisk information hanteras på ett annat sätt. Arbete pågår mellan de ansvariga, Apotekens Service AB, Läkemedelsverket och vården.

Varför står det att min beställning avvisas?

I Pascal finns en sida där du kan få överblick av alla beställningar av läkemedel i hel-förpackning som du gjort via Pascal. Där visas också leveransstatus. Det har visat sig att det ofta står "avvisas" där trots att läkemedlet finns och är på väg till dig. Arbete pågår för att lösa detta. Under tiden rekommenderas att du inte använder denna överblicksfunktion, eftersom den bara förvirrar.

Om du inte är nöjd med informationen på den här sidan är du välkommen att kontakta implementeringsansvarig Malin Östbring Carlsson, Tel 845 41på landstingets Läkemedelssektion.