Läkemedelsgenomgång & Läkemedelsberättelse

Landstingsövergripande Rutin för Läkemedelsgenomgång och Läkemedelsberättelse enligt SOSFS 2000:1, gällande för alla vårdavdelningar och all mottagningsverksamhet.

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Rutin för Läkemedelsgenomgång och Läkemedelsberättelse för patienter inom kommunal sjukvård, med fastställd ansvarsfördelning mellan kommun och landsting.

Rutin för samverkan mellan kommun och landsting

Bilaga 1 ersätts av:
Phase 20-skattningsskala för möjliga läkemedelrelaterade symtom