Ledamöter i Läkemedelskommittén

Ellen Vinge, klinisk farmakolog, ordförande
e-post: ellen.vinge@ltkalmar.se

Henrik Joborn, överläkare, Esplanadens hälsocentral, Västervik, vice ordförande

Karolina Forssén, ST-läkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Karin Mathold, ST-läkare, geriatriska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Jesper Brandstedt, farmaceut, planeringsenheten, Landstingets kansli

Elmar Keppel, överläkare, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus

Örjan Johansson, distriktsläkare, Stora Trädgårdsgatans hälsocentral, Västervik

Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, planeringsenheten, Västerviks sjukhus

Ola Nordqvist, apotekare, planeringsenheten, Landstingets kansli

Mathias Landerdal, apotekare, planeringsenheten, Västerviks sjukhus

Tobias Damgaard, apotekare, planeringsenheten, Landstingets kansli

Thomas Neumark, distriktsläkare, planeringsenheten, Landstingets kansli