Regler för receptförskrivning

Regler för receptförskrivning (LVFS 2009:13 inklusive ändringar).

Vid förskrivning av recept används i första hand e-receptfunktion. Pappersrecept används som reservrutin när e-receptfunktionen inte är tillgänglig, eller om patienten inte har fullständigt personnummer.
Vid förskrivning via journalsystemet Cosmic kommer recepten automatiskt att förses med arbetsplats – och förskrivarkod.

Arbetsplatskod och förskrivarkod är obligatoriska

Alla recept på läkemedel och teknisk sprit skall vara försedda med en giltig och maskinläsbar arbetsplatskod och förskrivarkod (se LVFS 2010:16). Det är varje förskrivares ansvar att tillse att recepten är försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod. Om recept saknar dessa koder eller om de är ogiltiga kan receptet inte expedieras.

Förskrivaren skall uppge yrke, namn och tjänsteställe i klartext.

Telefonrecept

E-recept är att föredra för de förskrivare som har möjlighet att utnyttja denna teknik.

Telefonrecept används endast i undantagsfall. Använd istället fax med fininställning så att apoteket om möjligt kan scanna koderna. Där så inte är möjligt skall arbetsplatskoden samt förskrivarkod uppges när receptet rings in.

Hjälpmedelskort

Även hjälpmedelskort skall vara försedda med arbetsplatskod och om dessa skickas elektroniskt krävs även förskrivarkod.

De förskrivare, som har tillgång till tekniken bör skicka även dessa förskrivningar elektroniskt.