Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort

Så fungerar det - beställning av receptblanketter, etiketter med koder och hjälpmedelskort.

Beställningar görs av förskrivaren själv eller utsedd person på kliniken, från Strålfors tryckeri. Arbetsplatsen/förskrivaren/fritidsförskrivaren står för kostnaden. Följande kan beställas:

  • Vanliga receptblanketter med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar alternativt block om 100 stycken.
  • Receptblanketter för särskilda läkemedel, med förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar om 20 stycken.
  • Streckkodsetiketter med valfritt tryck 90 styck/bunt. Streckkodsetiketter med endast förskrivarkod 320 styck/bunt.
  • Hjälpmedelskort med eller utan förtryckt arbetsplatskod. Recepten är i buntar alternativt block om 100 stycken.

Beställning görs med fördel på Strålfors webbportal SmartWork. Observera att inloggningsuppgifter krävs. Ansök om inloggningsuppgifter på Strålfors ansökningsblankett:

Receptblanketter, etiketter och hjälpmedelskort kan även beställas via beställningsblankett. Vid beställning via blanketten tillkommer en handläggningskostnad med 83 kronor.

Startkostnaden för respektive beställning är alltid 83 kronor. Övriga priser framgår av prislistan.

Kontaktuppgifter:
Strålfors företagskundtjänst
Öppettider: Vardagar klockan 7-21. Lördag, söndag och helgdag klockan 10-16
Telefon: 020 – 53 53 51
E-post: info.tandsbyn@stralfors.se