Överenskommelse om samverkansformer med läkemedelsföretag

Överenskommelsen mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har reviderats 2010. Landstingsstyrelsen har den 24 mars 2011 godkänt överenskommelsen, som gäller från 1 januari 2011.

Några viktiga nyheter:

  • Båda parter förbinder sig att tillämpa avtalets intentioner vid kontakter med såväl företag som sjukvårdsproducenter som inte är bundna av detta avtal.
  • Såväl produktinformation som terapiinriktad utbildning bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Begreppen "terapiinriktad utbildning" samt "vetenskaplig sammankomst och Kongress" har delats upp i två områden.
  • Ett nytt kapitel handlar om samverkansprojekt mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin.
  • LIF skall tillhandahålla en marknadsundersökningsdatabas, där de svenska marknadsbolagen ska informera om marknadsundersökningar som marknadsbolaget har beställt, utfört eller har kännedom om i Sverige.
  • Parterna ska senast två år efter ikraftträdandet gemensamt se över överenskommelsen.