Nutrition

Här finns information om rutiner för nutritionsarbete, näringsdrycker, sondnäring, koster på sjukhusen och kostråd till patienter.

Har du synpunkter eller frågor, kontakta oss gärna:

Camilla Ed Sjöbäck, sjuksköterska, avd 39 Kalmar.

Kerstin Arvidsson, dietist, Kalmar.

Evelina Persson, dietist, Oskarshamn.

Åsa Wernersson, dietist, Västervik.