Nutrition

Här finns information om rutiner för nutritionsarbete, näringsdrycker, sondnäring, kost på sjukhusen, kostråd till patienter och nutritionsnätverken

Informationen kommer successivt att byggas ut och kompletteras. Har du synpunkter eller frågor, kontakta oss gärna:

Camilla Ed Sjöbäck, sjuksköterska, avd 39 Kalmar.

Kerstin Arvidsson, dietist, Kalmar.

Monica Hellgren, nutritionssjuksköterska, Kalmar.

Evelina Persson, dietist, Oskarshamn.

Åsa Wernersson, dietist, Västervik.