Information till patienter

Här finns information som kan ges vidare till patienter.

Den viktiga maten
Allmän information om maten. Till patienter med undernäring eller risk för undernäring

Energirik mat
Tips på hur maten blir mer energirik. Till patienter med undernäring eller risk för undernäring

Energirika mellanmål
Tips på bra mellanmål. Till patienter med undernäring eller risk för undernäring

Tips för berikning av måltiderna
Tips på livsmedel att berika med. Till patienter med undernäring eller risk för undernäring

Kostråd vid trycksår
Till patienter med trycksår eller patienter som riskerar att få trycksår