Nutritionsriktlinje

Nutritionsriktlinje LKL är en landstingsgemensam riktlinje för arbetet med nutritionsvård.

Nutritionsriktlinje LKL
I Nutritionsriktlinjen finns stöd för arbetet genom hela Nutritionsvårdprocessen. Syftet är att förebygga undernäring hos samtliga vuxna patienter, med särskild hänsyn till patienter som är 70 år och äldre.
Bästa knepet att locka fram aptiten Folder med tips när patienten har liten aptit

Remiss till dietist. Här finns remissmallar som kan användas av legitimerad personal som jobbar i någon kommun eller på hälsocentral i Kalmar län:
Remissmall Kalmar
Remissmall Oskarshamn
Remissmall Västervik

Filmer om sjukdomsrelaterad undernäring, mat och mellanmål:
Sjukdomsrelaterad undernäring
Förebygga och behandla undernäring 
Mellanmål
Tugg- och sväljsvårigheter
Mat och mellanmål hemma