Sondnäring och Enteral nutrition

Utbudet av sondnäring är stort och det kan vara svårt att veta vilken sort man ska välja.

Därför har länets dietister gjort en guide: Sondnäring grundsortiment Guiden passar de flesta patienter.

Mer information om sondnäring:
Uppstartschema sondnäring vuxna
Rutiner för sondnäringspumpar
Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län

Ny upphandling gäller från 1 juni 2016.
Upphandlade sondnäringar
Ny sondmatspump Compat Ella ersätter den tidigare. Länk till träningscenter för pumpen: http://www.trainingcentre.compatella.com/sv

Relaterad info till Compat Ella

Länk till länsövergripande rutin för hur man bör göra med läkemedel när är patienten har sond eller PEG. Kan användas på sjukhusen och i kommunal sjukvård: Läkemedel för enteral administrering via sond eller PEG

Sväljproblematik med risk för undernäring

En bedömning av patientens sväljförmåga bör alltid göras vid misstanke om sväljningsproblem, dysfagi: Sväljningsbedömning LKL

Munhälsa