Startsida/För vårdgivare/Nutrition/Sondnäring och Enteral nutrition

Sondnäring och Enteral nutrition

Utbudet av sondnäring är stort och det kan vara svårt att veta vilken sort man ska välja.

Därför har länets dietister gjort en guide: Sondnäring grundsortiment Guiden passar de flesta patienter.

Mer information om sondnäring:
Uppstartschema sondnäring vuxna
Rutiner för sondnäringspumpar
Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning i Kalmar län

Ny upphandling gäller från 1 juni 2016.
Upphandlade sondnäringar
Ny sondmatspump Compat Ella ersätter den tidigare. Länk till träningscenter för pumpen: http://www.trainingcentre.compatella.com/sv

Relaterad info till Compat Ella

Länk till länsövergripande rutin för hur man bör göra med läkemedel när är patienten har sond eller PEG. Kan användas på sjukhusen och i kommunal sjukvård: Läkemedel för enteral administrering via sond eller PEG

Sväljproblematik med risk för undernäring

En bedömning av patientens sväljförmåga bör alltid göras vid misstanke om sväljningsproblem, dysfagi: Sväljningsbedömning LKL

Munhälsa