Startsida/För vårdgivare/Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabiliteringsplanen är tänkt att användas generellt, oavsett diagnos, profession, vårdform eller huvudman.

Den kan användas då en eller flera vårdgivare är involverade men också när insatser inom rehabilitering och habilitering samordnas med andra vårdgivare och aktörer inom exempelvis primärvård, kommunala boenden, hemtjänst och myndigheter. Rehabiliteringsplanen är baserad på WHO:s "Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa" (ICF 2001).